VELKOMMENBOGUDGIVELSEBAGGRUNDCandeur Gaarden

Nørremarksgyden 17
5750 Ringe
post@candeurgaarden.dk

Hesten som pædagogisk redskab


FAGFOLKENE SIGER

Birte Lautrop, cand.mag., Odense Socialpædagogiske Seminarium:
Hesten som pædagogisk redskab udfylder en tom plads i det pædagogiske bibliotek. Vi har oplevet en stigende interesse for og opmærksomhed på ridning og omgang med heste som pædagogisk aktivitet, men vi har savnet velegnet litteratur, især når målgruppen var socialt og følelssemæssigt skrøbelige børn og unge. Her er den så: Bogen, som på kvalificeret vis formidler en stor erfaringsbundet viden om emnet.

Lisbeth Pedersen, konsulent i Fritidsafdelingen, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune:
Hesten som pædagogisk redskab² er et meget værdifuldt bidrag til arbejdet med større børn og unge, fordi bogen kobler teoretisk, pædagogisk og psykologisk indsigt med dybt kendskab til heste og praktiske pædagogiske anvisninger. Netop denne tredeling gør bogen til et meget væsentligt redskab i det pædagogiske arbejde især arbejdet i forhold til udsatte børn og unge.

Eva Søndergaard, Forskningsassistent, Danmarks JordbrugsForskning:
Hesten som pædagogisk redskab² udfylder efter min mening et hul i rækken af fagbøger om heste. Som forskningsassisten med hestens adfærd og velfærd som arbejdsområde, glæder det mig at Lena E. Sørensen har lagt meget vægt på, at der kræves viden om såvel hestes fysiske som psykiske behov, før man kaster sig ud i at holde heste. Bogen er let at læse og god som inspirationskilde til hvordan hesten kan bruges til et samspil mellem børn, voksne og dyr.

Kurth Carlsson, præst og foredragsholder, Præstegårdens Stutteri:
Jeg blev glædeligt overrasket, da jeg sad med Hesten som pædagogisk redskab i hånden. Bogen bærer præg af forfatterens store viden og erfaring, og frem for alt kærlighed til dyr og mennesker. Den indeholder utallige objektive iagttagelser af hestens psyke, belyst med fine eksempler hentet fra dagligdagen. Netop disse iagttagelser gør bogen læsværdig for alle aldersgrupper, og kvalitetsmæssigt hæves den et godt stykke over gennemsnittet. Hesten som pædagogisk redskab holder fuldt ud, hvad den lover.

Erik Odde, forstander, næstformand i Hestens Værn:
På grund af bogens pædagogiske værdi og dens seriøse engagement i hestens velfærd, kan Hesten som pædagogisk redskab anbefales til alle, der underviser børn i ridning. Bogen indeholder særdeles gode afsnit om hestens røgt og pleje, og har en positiv holdning til mennesker, dyr, natur, der herved er med til at give læseren en fornemmelse af samhørighed med naturen en fornemmelse der er fremmed for de fleste.

Helen Ravnbo, ridefysioterapeut, Fakse:
Hesten som pædagogisk redskab når ind til sagens kerne i beskrivelsen af, at et menneske er en utrolig følsom størrelse, som vi bør have mere respekt for, kærlighed til og være støtte for især de vanskeligt stillede. Forfatterens indsigt i hestens tearpeutiske virke på flere fronter er godt fanget, og emnet behandles fra alle vinkler. Jeg mener, at bogen kan være til god inspiration i det pædagogiske/terapeutiske system.

Peter Vedel, ridelærer i klassisk ridestil, Yellow Star Horse Show, Sindal:
Med de erfaringer jeg har opsamlet inden for ridesporten, kan jeg meget varmt anbefale Lena E. Sørensens hjertevarme bog, der virkelig har budskaber til nærmere eftertanke for alle, der omgås andre livsvæsner det være sig dyr som mennesker. Hesten som pædagogisk redskab kan være med til at give et bedre miljø og en bedre omgangstone blandt rytterfolket, børn/forældre og forældre/børn.

Tilbage til Bogudgivelsen