VELKOMMENBOGUDGIVELSEBAGGRUNDCandeur Gaarden

Nørremarksgyden 17
5750 Ringe
post@candeurgaarden.dk

Hesten som pædagogisk redskab


Hesten som pædagogisk redskab er en fagbog, der kobler børn, pædagogik, heste og horsemanship på en ny måde, som er relevant for alle, der arbejder med børn og heste.Bogen "Hesten som pædagogisk redskab"
 

I bogen belyser jeg den personlige udvikling, som hesteinteresserede børn og unge kan opnå gennem ridning og omgang med heste.

Den er skrevet primært med baggrund omkring aldersgruppen 10 – 18 år inden for normalområdet. De grundlæggende pædagogiske tanker kan tilpasses andre målgruppers behov, hvad enten det omhandler børn, voksne eller særligt udsatte grupper.

Den børnegruppe der beskrives under omsorgssvigt kan også genkendes i almindelige ridemiljøer, ofte ifølge med pædagoger til særligt tilrettelagt ridning, eller blandt de børn og unge der på forskellig vis falder uden for de almindelige rammer.
 

Bogen giver indsigt i hvilken faglig viden, der inden for det pædagogiske regi har betydning for at udvikle hesteholdet og indholdet af de aktiviteter, der kan styrke målgruppens personlige kompetencer.

De traditionelle ridemiljøer kan drage fordel af et dybere kendskab til pædagogisk viden og betydningen af horsemandship, når der skal kommunikeres i børnehøjde for at gavne de sociale og ridetekniske færdigheder, som også har indflydelse på sikkerhed og hestevelfærd.

Pædagoger kan således her få viden om, hvorfor netop hesten er så anvendelig i det pædagogiske arbejde, samt hvilken hestekyndighed der er en forudsætning for et optimalt pædagogisk udbytte.

Hestefolk kan erhverve sig en forståelse for de samfundsmæssige, kulturelle, personlige og pædagogiske sammenhænge, der har betydning for børns forståelse af heste og af sig selv.

Og ikke mindst kan forældre danne sig et billede af, hvad deres børn kan lære af og om heste - ud over den ridetekniske undervisning, de modtager i rideklubben.

Klik her for at læse hvad fagfolkene siger om bogen.